STATUS PRAWNY: UCHWAŁA RADY MIASTA – STATUT CKiA

Uchwała Rady Miasta nr LIX/1546/2017 w sprawie utworzenia oraz nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Statut Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.