CENTRUM KULTURY I AKTYWNOŚCI

AKTUALNOŚCI

Galeria

Budynek będący siedzibą CKiA został zrewitalizowany w ramach projektu Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej. Więcej informacji: tutaj

 

Centrum Kultury i Aktywności 
w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Adres siedziby: 

ul. Siarczana 6

03-786 Warszawa

 

Skip to content