STATUT DZIAŁALNOŚCI CKiA

STRATEGIA ROZWOJU CENTRUM KULTURY

I AKTYWNOŚCI W DZIELNICY TARGÓWEK

Fundacja Obserwatorium Warszawa 2022

MANIFEST INSTYTUCJI

DEKLARACJA WARTOŚCI

W trakcie prac uzgodniono następujące deklarowane WARTOŚCI instytucji:

W celu schematycznej wizualizacji zależności pomiędzy deklarowanymi wartościami, kluczowymi obszarami strategii a całościowym, oczekiwanym obrazem działalności instytucji, posłużono się symboliką budynku.

Deklarowane wartości CKiA

ROBOCZA MISJA

W oparciu o deklarowane wartości, proponujemy roboczą MISJĘ INSTYTUCJI:

CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE

Poniższe cele strategiczne stanowią odpowiedź na kluczowe obszary interwencji wynikające z diagnozy problemów.

CEL STRATEGICZNY A. MODERNIZACJA I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY

CEL STRATEGICZNY B. ROZWÓJ OFERTY W KONTEKŚCIE POTRZEB ODBIORCÓW

CEL STRATEGICZNY C. ROZWÓJ I WZMACNIANIE ZESPOŁU INSTYTUCJI

Do każdego celu strategicznego przypisane zostały szczegółowe cele operacyjne.

CEL STRATEGICZNY A. MODERNIZACJA I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY

 1. Rewitalizacja kolejnych obiektów na potrzeby działalności kulturalnej
 2. Dostosowanie wyposażenia instytucji do potrzeb odbiorców

 

CEL STRATEGICZNY B. DOSTOSOWANIE OFERTY DO POTRZEB NOWYCH ODBIORCÓW ORAZ BUDOWANIE OFERTY ODPŁATNEJ:

 1. Stworzenie systemu identyfikacji potrzeb odbiorców
 2. Stworzenie spójnego systemu programowania, uwzględniającego potrzeby odbiorców
 3. Opracowanie programu wdrożeniowego dotyczącego odpłatności za zajęcia
 4. Konsekwentna i efektywna realizacja całościowego, spójnego programu

 

CEL STRATEGICZNY C. ROZWÓJ I WZMACNIANIE ZESPOŁU INSTYTUCJI

 1. Stworzenie systemu dostępu do informacji i zarządzania wiedzą
 2. Stworzenie i wdrożenie systemu pracy projektowej
 3. Zwiększenie zatrudnia
 4. Podnoszenie kompetencji pracowników

 

Cele operacyjne

MODERNIZACJA I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY:

 • Rewitalizacja kolejnych obiektów na potrzeby działalności kulturalnej,
 • Dostosowanie wyposażenia  instytucji do potrzeb odbiorców 

 

2. DOSTOSOWANIE OFERTY DO POTRZEB NOWYCH ODBIORCÓW ORAZ BUDOWANIE OFERTY ODPŁATNEJ

 • Stworzenie systemu identyfikacji potrzeb odbiorców
 • Stworzenie spójnego systemu programowania, uwzględniającego potrzeby odbiorców
 • Opracowanie programu wdrożeniowego dotyczącego odpłatności za zajęcia
 • Konsekwentna i efektywna realizacja całościowego, spójnego programu

 

3 ROZWÓJ I WZMACNIANIE ZESPOŁU INSTYTUCJI 

 • Stworzenie systemu dostępu do informacji i zarządzania wiedzą
 • Stworzenie i wdrożenie systemu pracy projektowej
 • Zwiększenie zatrudnienia
 • Podnoszenie kompetencji pracowników