BIP - BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Nazwa jednostki: Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Adres siedziby: 03-786 Warszawa ul. Siarczana 6
Nazwa organu rejestrowego: Miasto Stołeczne Warszawa
Nazwa rejestru: Rejestr Instytucji Kultury dla Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Data wpisu do rejestru: 13.06.2018r.
Numer wpisu: 4

Telefon: 577 888 748
e-mail: kontakt@ckia.waw.pl

Dyrektor: Agnieszka Szmulewicz

NIP: 524-286-64-67
Regon: 380488731
Nr rachunku bankowego:
56 1020 1042 0000 8002 0394 1655

Inspektor ochrony danych osobowych: Anna Sosińska, e-mail: iod@ckia.waw.pl