Centrum Kultury i Aktywności


Centrum kulturalno-oświatowe i dom kultury Dzielnicy Targówek w Warszawie, powołany do życia w 2018 roku.
Budynek będący siedzibą CKiA został zrewitalizowany w ramach projektu Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej.
Od dnia 1 czerwca 2018 dyrektorem CKiA, powołanym przez Prezydenta m.st. Warszawy jest Agnieszka Szmulewicz.

Adres:


ul. Siarczana 6, 03-786 Warszawa

Adresy e-mail:


Sekretariat:


+48 577 888 748

Dyrektor
Agnieszka Szmulewicz

Powołana na dyrektora CKiA przez Prezydent m.st. Warszawy dnia 1 czerwca 2018. 

Wcześniej długoletni pracownik Urzędu Dzielnicy – m.in. jako Naczelnik Wydziału Działalności  Gospodarczej i Zezwoleń, następnie zastępca Burmistrza Dzielnicy Targówek. 

Prywatnie interesuje się żeglarstwem, ogrodnictwem oraz sztuką. Od lat kolekcjonuje porcelanę.

Nasza misja

Misją Centrum Kultury i Aktywności jest tworzenie wspólnie z mieszkańcami miejsca, które inspiruje, pokazuje ścieżki świata kultury, zachęca do zadawania pytań i szukania odpowiedzi.

Chcemy ujawniać i rozwijać talenty, pomagać uwierzyć we własne siły, dodawać skrzydeł.

Naszym celem jest pielęgnowanie poczucia własnej tożsamości, kształtowanie poszanowania dla dziedzictwa kulturowego, szerzenie idei tolerancji i wzajemnego szacunku.

Nasza wizja

Jesteśmy przekonani, że uda nam się stworzyć miejsce, które stanie się niewyczerpalnym źródłem dla osób spragnionych kultury, bazą dla twórczych pomysłów i inspiracją do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Chcemy być miejscem, do którego mieszkańcy chętnie będą wchodzić, a niechętnie z niego wychodzić.

image
https://ckia.waw.pl/wp-content/themes/hazel/
https://ckia.waw.pl/
#d8d8d8
style2
paged
Loading...
/home/ckiawawpl/ftp/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
on
off