Centrum Kultury i Aktywności


Centrum kulturalno-oświatowe i dom kultury Dzielnicy Targówek w Warszawie, powołany do życia w 2018 roku.
Budynek będący siedzibą CKiA został zrewitalizowany w ramach projektu Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej.
Od dnia 1 czerwca 2018 dyrektorem CKiA, powołanym przez Prezydenta m.st. Warszawy jest Agnieszka Szmulewicz.

Adres:


ul. Siarczana 6, 03-786 Warszawa

Adresy e-mail:


Sekretariat:


+48 577 888 748

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Nazwa jednostki: Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Adres siedziby: 03-786 Warszawa ul. Siarczana 6
Nazwa organu rejestrowego: Miasto Stołeczne Warszawa
Nazwa rejestru: Rejestr Instytucji Kultury dla Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Data wpisu do rejestru: 13.06.2018r.
Numer wpisu: 4

Telefon: 577 888 748
e-mail: kontakt@ckia.waw.pl

Dyrektor:Agnieszka Szmulewicz, e-mail: agnieszka.szmulewicz@ckia.waw.pl

NIP: 524-286-64-67
Regon: 380488731
Nr rachunku bankowego:
56 1020 1042 0000 8002 0394 1655

Inspektor ochrony danych osobowych: Anna Sosińska, e-mail: iod@ckia.waw.pl

image
https://ckia.waw.pl/wp-content/themes/hazel/
https://ckia.waw.pl/
#d8d8d8
style2
paged
Loading...
/home/ckiawawpl/ftp/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
on
off