Nazwa jednostki: Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Adres siedziby: 03-786 Warszawa ul. Siarczana 6
Nazwa organu rejestrowego: Miasto Stołeczne Warszawa
Nazwa rejestru: Rejestr Instytucji Kultury dla Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Data wpisu do rejestru: 13.06.2018r.
Numer wpisu: 4

Telefon: 574 888 871, 574 888 873
e-mail: kontakt@ckia.waw.pl

Dyrektor:Agnieszka Szmulewicz, e-mail: agnieszka.szmulewicz@ckia.waw.pl

NIP: 524-286-64-67
Regon: 380488731
Nr rachunku bankowego:
75 1140 2004 0000 3302 4872 7430

Inspektor ochrony danych osobowych: Anna Sosińska, e-mail: iod@ckia.waw.pl

Skip to content