Centrum Kultury i Aktywności


Centrum kulturalno-oświatowe i dom kultury Dzielnicy Targówek w Warszawie, powołany do życia w 2018 roku.
Budynek będący siedzibą CKiA został zrewitalizowany w ramach projektu Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej.
Od dnia 1 czerwca 2018 dyrektorem CKiA, powołanym przez Prezydenta m.st. Warszawy jest Agnieszka Szmulewicz.

Adres:


ul. Siarczana 6, 03-786 Warszawa

Adresy e-mail:


Sekretariat:


+48 577 888 748

STATUT DZIAŁALNOŚCI CKiA

STRATEGIA ROZWOJU CENTRUM KULTURY

I AKTYWNOŚCI W DZIELNICY TARGÓWEK

Fundacja Obserwatorium 
Warszawa 2022

MANIFEST INSTYTUCJI

DEKLARACJA WARTOŚCI

W trakcie prac uzgodniono następujące deklarowane WARTOŚCI instytucji:
W celu schematycznej wizualizacji zależności pomiędzy deklarowanymi wartościami, kluczowymi obszarami strategii a całościowym, oczekiwanym obrazem działalności instytucji, posłużono się symboliką budynku.

Deklarowane wartości CKiA

ROBOCZA MISJA

W oparciu o deklarowane wartości, proponujemy roboczą MISJĘ INSTYTUCJI:

CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE

Poniższe cele strategiczne stanowią odpowiedź na kluczowe obszary interwencji wynikające z diagnozy problemów.

CEL STRATEGICZNY A. MODERNIZACJA I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY

CEL STRATEGICZNY B. ROZWÓJ OFERTY W KONTEKŚCIE POTRZEB ODBIORCÓW

CEL STRATEGICZNY C. ROZWÓJ I WZMACNIANIE ZESPOŁU INSTYTUCJI

Do każdego celu strategicznego przypisane zostały szczegółowe cele operacyjne.

CEL STRATEGICZNY A. MODERNIZACJA I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY

  1. Rewitalizacja kolejnych obiektów na potrzeby działalności kulturalnej
  2. Dostosowanie wyposażenia instytucji do potrzeb odbiorców

 

CEL STRATEGICZNY B. DOSTOSOWANIE OFERTY DO POTRZEB NOWYCH ODBIORCÓW ORAZ BUDOWANIE OFERTY ODPŁATNEJ:

  1. Stworzenie systemu identyfikacji potrzeb odbiorców
  2. Stworzenie spójnego systemu programowania, uwzględniającego potrzeby odbiorców
  3. Opracowanie programu wdrożeniowego dotyczącego odpłatności za zajęcia
  4. Konsekwentna i efektywna realizacja całościowego, spójnego programu

 

CEL STRATEGICZNY C. ROZWÓJ I WZMACNIANIE ZESPOŁU INSTYTUCJI

  1. Stworzenie systemu dostępu do informacji i zarządzania wiedzą
  2. Stworzenie i wdrożenie systemu pracy projektowej
  3. Zwiększenie zatrudnia
  4. Podnoszenie kompetencji pracowników

 

Cele operacyjne

A MODERNIZACJA I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY:

Rewitalizacja kolejnych obiektów na potrzeby działalności kulturalnej,

Dostosowanie wyposażenia  instytucji do potrzeb odbiorców 

B DOSTOSOWANIE OFERTY DO POTRZEB NOWYCH ODBIORCÓW ORAZ BUDOWANIE OFERTY ODPŁATNEJ

Stworzenie systemu identyfikacji potrzeb odbiorców

Stworzenie spójnego systemu programowania, uwzględniającego potrzeby odbiorców

Opracowanie programu wdrożeniowego dotyczącego odpłatności za zajęcia

Konsekwentna i efektywna realizacja całościowego, spójnego programu

C ROZWÓJ I WZMACNIANIE ZESPOŁU INSTYTUCJI 

Stworzenie systemu dostępu do informacji i zarządzania wiedzą

Stworzenie i wdrożenie systemu pracy projektowej

Zwiększenie zatrudnienia

Podnoszenie kompetencji pracowników

 

 

image
https://ckia.waw.pl/wp-content/themes/hazel/
https://ckia.waw.pl/
#d8d8d8
style2
paged
Loading...
/home/ckiawawpl/ftp/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
on
off