Protokół sporządzony w dniu 30.06.2023 r. w Warszawie z otwarcia ofert złożonych w Konkursie na prowadzenie zajęć artystycznych, kulturalnych, edukacyjnych, sportowo – ruchowych, teatralnych i ogólnorozwojowych w sezonie 2023/2024 w siedzibie CKIA

Protokół sporządzony w dniu 30.06.2023 r. w Warszawie z otwarcia ofert złożonych w Konkursie na prowadzenie zajęć artystycznych, kulturalnych, edukacyjnych, sportowo – ruchowych, teatralnych i ogólnorozwojowych w sezonie 2023/2024 w siedzibie Centrum Kultury i Aktywności przy ul. Siarczanej 6 w Warszawie.

Komisja powołana Zarządzeniem nr 1/2022 Dyrektora CKiA z dnia 12 maja 2020 roku w składzie:

 • Pani Marta Tarasiuk-Wścieklicka – Przewodnicząca Komisji;
 • Pani Dorota Grabowska – Członek Komisji;
 • Pani Urszula Welik – Członek Komisji;
 • Pani Magdalena Nowak-Zółkowska – Sekretarz Komisji.

W dniu 30.06.2023 r. Komisja konkursowa dokonała otwarcia ofert. W konkursie złożono 69 oferty. Komisja dokonała oceny ofert spełniających kryteria formalne pod kątem:

 • posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć,
 • innowacyjność proponowanych zajęć,
 • wartość merytoryczną oferty,
 • ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów zajęć,
 • kwalifikacje instruktora/ów.

Komisja rekomenduje następujące oferty (kolejność przypadkowa):

Stefan Nyka

Sportyflower S.C.

JOY Martyna Widawska

Agnieszka Czyżewska-Nyka

Klub Judo Chojrak

Szafran Music Art Tatiana Szafraniec

Sabina Karwala i Bartosz Buława

Wojciech Kurcjusz

Tazaro Event Kamila Guzowska

JDG Katarzyna Bahamazava

Krystyna Strawińska-Goliasz Agencja Artystyczne Puenta

Małgorzata Klimiuk

Lada Los

Alina Tukaj Ciocia Malina

Adrian Wiśniewski Arte

Flow Monika Marianowska

Robert Romanowski

Tomasz Krawczyk

Kwiatowa Robota Teresa Rasała

Marta Górna-Wiszniewska

Agnieszka Górajska

Homerun Inwestments Paweł Madejek Kreatywne Mi

Anna Moksunova

Paulina Metkowska DoRoboty

Rozkminki

Aleksandra Samorajska

Karolina Sienkiewicz, Agnieszka Lewalska-Graczyk

Magdalena Pomaska

Kamila Figarska

Paulina Raczkowska

Członkowie komisji oświadczają, że nie pozostają w związku osobistym, zawodowym służbowym, ekonomicznym lub innym mogącym wpływać na obiektywną ocenę ofert z żadnym z ofertodawców, którzy złożyli oferty.

Na tym protokół zakończono.

 • Marta Tarasiuk-Wścieklicka – Przewodnicząca Komisji.
 • Dorota Grabowska – Członek Komisji.
 • Urszula Welik – Członek Komisji.
 • Magdalena Nowak-Zółkowska – Sekretarz Komisji.