Targówek – nasze miejsce

HomeTargówek – nasze miejsce

Targówek - nasze miejsce - projekt realizowany z programu Funduszu Edukacji Kulturalnej m.st. Warszawy 2021.

Opis projektodawcy

Nazwa projektu:

TARGÓWEK – NASZE MIEJSCE

Dotacja:

FUNDUSZ EDUKACJI KULTURALNEJ M.ST. WARSZAWY 2021

Organizator:

CENTRUM KULTURY I AKTYWNOŚCI W DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

Partnerzy:

SSZKOŁA PODSTAWOWA NR 58 IM. T. GAJCEGO

RADA OSIEDLA TARGÓWEK FABRYCZNY

WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY NR 49 NA TARGÓWKU

HUFIEC ZHP PRAGA-PÓŁNOC IM. WIGIERCZYKÓW

KWIACIARNIA GRAFIKI

Czas realizacji:

LIPEC – PAŹDZIERNIK 2021 R.

Miejsce realizacji:

CENTRUM KULTURY I AKTYWNOŚCI W DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

Siarczana 6, Warszawa

www.ckia.waw.pl

Informacje:

Projekt „Targówek – nasze miejsce” zakłada stworzenie wielopokoleniowej mapy z miejscami wybranymi przez mieszkańców, utworzenie trzech różnorodnych tras zapraszających do spacerowania i poznawania naszej okolicy. Projekt opiera się na partycypacji, współdziałaniu z mieszkańcami Targówka, którzy są jednocześnie naszymi sąsiadami, na każdym etapie działań. Podczas realizacji projektu będą wybierane najciekawsze miejsca do zamieszczenia na mapie, odbędzie się diagnoza, konsultacje przeprowadzane podczas wydarzeń letnich w CKiA, podczas warsztatów projektowych zostaną stworzone elementy graficzne do mapy, a potem odbędzie się ręczny druku mapy, tworzony przez mieszkańców, na przyniesionych tekstyliach.

Chcemy zaprosić mieszkańców do zatrzymania się i zastanowienia, które miejsca są dla nich istotne, które z nich mijanych co dzień w drodze do pracy są warte polecenia, z którymi związani są sentymentalnie. Wiemy, że dla każdego te miejsca mogą być bardzo różne: ktoś wskaże swoją kamienicę, ktoś  przydrożną kapliczkę, inna osoba drzewo lub ławkę gdzie spędza wolny czas. Planujemy stworzenie trzech ścieżek, których autorami będą odpowiednio trzy grupy mieszkańców, trzy pokolenia: seniorzy i dorosłe osoby, starsze dzieci i młodzież, młode rodziny z małymi dziećmi.

Każda z tych grup na swój sposób może postrzegać okolicę i miejsce w którym mieszka, co innego jest dla niej ważne, w inny sposób porusza się po niej, jedni piechotą, inni rowerami lub wózkami z dziećmi, a jeszcze inny eksplorują ja na wszelkie sposoby wspinając się i budując konstrukcje na drzewach. Tak różnorodne spojrzenie będzie inspirujące dla wszystkich, także dla poszczególnych grup tworzących mapę, jak i osób zwiedzających okolicę. Podczas spotkania warsztatowego planowanego we wrześniu uczestnicy będą mieli za zadanie wykonanie elementów graficznych do mapy. Przedstawienia ilustracją lub kolażem budynków i miejsc, które zostaną potem umieszczone na mapie. Mapa – wybrane trasy i przygotowane opisy zostaną naświetlone na sitach w pracowni graficznej by potem podczas pikniku z okazji urodzin MAL-a, każdy chętny mieszkaniec mógł samodzielnie nadrukować sobie na przyniesionych przez siebie tekstyliach czy przygotowanych przez nas torbach, swoją mapę, całą albo tylko wybraną ścieżkę.

To wspaniały moment podsumowujący projekt, ukazujący różnorodność wyborów, różnorodność między nami, wspierający ukorzenianie się, utożsamianie z miejscem zamieszkania, dający satysfakcję z pracowania na projektem artystycznym, pokazujący sprawczość i wzmacniający udział mieszkańców we wspólnych działaniach. Poza partycypacją w tworzeniu i tak ważnym współdziałaniem, wspaniały jest też wspólny efekt projektu-mapa naszego Targówka, którą chętnie będziemy się chwalić nosząc ją choćby na koszulce.

Mapa będąca też folderem informacyjnym, zaproszeniem do odwiedzenia naszej okolicy. Targówek Fabryczny i pobliski obszar zamieszkuje bardzo różnorodna społeczność. Są to osoby mieszkające od kilkunastu a nawet kilkudziesięciu lat, są też młodzi mieszkańcy, rodziny z małymi dziećmi, które przybyły z różnych dzielnic Warszawy, a czasem i z różnych rejonów Polski. Jest także społeczność cudzoziemska zamieszkująca Ośrodek dla Cudzoziemców, a także taka, która już zasymilowała i usamodzielniła się i mieszka w pobliżu lub na terenie Targówka. Dlatego tworzenie wszelkich platform, przestrzeni sprzyjających, umożliwiających integrację mieszkańców a także integrację pokoleń jest niesamowicie istotna. Takie działanie to za każdym razem zmniejszanie niewidocznych granic albo niwelowanie ich poprzez współdziałanie, tu poprzez współtworzenie projektu artystycznego. Bycie razem w procesie, wybór miejsc, efekt końcowy w postaci ilustracji/mapy to interesujące a zarazem intrygujące spojrzenie na tę samą okolicę oczami sąsiada, oczami kogoś kto mieszka tu od niedawna albo kogoś kto przybył z bardzo daleka.

Wybrane miejsca mogą się pokrywać ale też cudownie rozmijać na naszej mapie. Będziemy mogli przejść trasą seniorów, przedrzeć przez chaszcze, w których buszują popołudniami dzieciaki z osiedla, pokazać odwiedzającym nas turystom, że kochamy ten nasz Targówek, że czujemy go, znamy i jest nasz…tak po prostu. CKiA jest młodą i jedyną instytucją kultury na Targówku Fabrycznym. Cały czas sam ukorzenia się działaniami, wydarzeniami pozostając w nieustannym dialogu z mieszkańcami, starając się odpowiadać na ich potrzeby.

W dobie pandemii, która dotyka nas wszystkich jest to znacznie trudniejsze ale także dużo bardziej istotne. Mamy możliwość spotkać się z sąsiadem, sąsiadką i zwyczajnie porozmawiać. A przy okazji nauczyć się czegoś nowego, spędzić aktywnie czas. To buduje wspólnotę, wspiera w tym trudnym czasie, daje możliwość oderwania się od martwiącej rzeczywistości i codzienności.

Realizatorzy: Do realizacji działań projektowych zaprosiliśmy artystów, którzy zajmują się z pasji sitodrukiem. Współpracować będzie z nami przy tym projekcie KWIACIARNIA GRAFIKI.