Bez granic, różnic i podziałów – CKiA dla wszystkich.

HomeBez granic, różnic i podziałów – CKiA dla wszystkich.

Bez granic, różnic i podziałów - CKiA dla wszystkich - projekt realizowany z programu Funduszu Edukacji Kulturalnej m.st. 2022

Opis projektodawcy

Nazwa projektu:

„BEZ GRANIC, RÓZNIC I PODZIAŁÓW – CKIA DLA WSZYSTKICH”

Dotacja:

FUNDUSZ EDUKACJI KULTURALNEJ M.ST. WARSZAWY 2022

Organizator:

CENTRUM KULTURY I AKTYWNOŚCI W DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

Partnerzy:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58 IM. T. GAJCEGO

RADA OSIEDLA TARGÓWEK FABRYCZNY

WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY NR 49 NA TARGÓWKU

Czas realizacji:

WRZESIEŃ – GRUDZIEŃ  2022 R.

Miejsce realizacji:

CENTRUM KULTURY I AKTYWNOŚCI W DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

Siarczana 6, Warszawa

www.ckia.waw.pl

Informacje:

Podstawowym założeniem projektu było zachęcenie odbiorców do samorozwoju oraz eksplorowania bogatego świata kultury i nauki. Poprzez różnorodne aktywności artystyczne, twórcze działania oraz mnogość form warsztatowych zapewniliśmy odbiorcom rozwój kompetencji związanych z kreatywnością, twórczym zaangażowaniem oraz twórczością artystyczną. Stworzyliśmy przestrzeń do zdobywania nowych umiejętności oraz odkrywania nowych pasji i czerpania inspiracji z kultury różnych krajów. Postawiliśmy na współpracę oraz daliśmy uczestnikom  możliwość przejawiania własnych inicjatyw.

Projekt był skierowany do dzieci i młodzieży wielokulturowej mieszkającej w Warszawie. Do odbiorców o różnym statusie społecznym i materialnym oraz do osób z niepełnosprawnością.

Projekt składał się z 3 bloków tematycznych, w ramach których zorganizowaliśmy następujące działania:

 1. Wielokulturowe warsztaty rękodzielnicze;
 2. Wielokulturowe warsztaty taneczne;
 3. Wielokulturowe warsztaty konstruktorsko-manualne.

 

Przeprowadzone działania:

Wielokulturowe warsztaty rękodzielnicze (5 warsztatów):

Podczas 2 godzinnych warsztatów uczestnicy wykonywali różnego rodzaju rękodzieła. Każdy warsztat nawiązywał do wielokulturowości i czerpał inspirację z wybranego kraju.

Prowadzenie – Alina Tukaj

1 Spotkanie:

Na warsztatach powstały lalki Matanki. Podczas warsztatów rozmawialiśmy o tym, jak wyglądają lalki w różnych kulturach, skąd kiedyś czerpane były inspiracje do ich tworzenia.

2 spotkanie:

Na warsztatach powstały wianki inspirowane kulturą ludową różnych państw. Dzieci dzieliły się  swoją wiedzą oraz pokazywały innym uczestnikom jakie wianki noszone są w kraju z którego pochodzą.

3 spotkanie:

Na warsztatach tworzyliśmy biżuterię i inne ozdoby wzorując się na kulturze zdobienia wywodzącej się z różnych krajów i kontynentów.

4 spotkanie:

Podczas zajęć dzieci wykonywały ozdoby domowe inspirując się kulturą ludową różnych krajów.

5 spotkanie:

Na warsztatach powstały jesienne stroiki z dyń, udekorowane suszonymi kwiatami. Uczestnicy opowiadali o kulturze upamiętniającej zmarłe osoby w różnych krajach.

Wielokulturowe warsztaty taneczne (5 warsztatów):

Podczas każdego 2 godzinnego spotkania dzieci pod okiem wykwalifikowanego trenera nauczyły się kroków do tańców, które można tańczyć grupowo, bez względu na wiek oraz kraj pochodzenia. Były to tańce, które łączą, uczą współpracy, pokazują, że nie ma różnic, że wszyscy razem tworzymy zgrane wielokulturowe społeczeństwo oparte na wzajemnej akceptacji, tolerancji i szacunku wobec siebie.

Podczas spotkań uczestnicy nauczyli się kroków do następujących tańców:

 1. Taniec Jerusalema oraz Taniec Stadionowy z Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej;
 2. Taniec Zorba oraz Belgijka;
 3. Taniec Polonez;
 4. Taniec Cza-Cza, Samba, Rumba;
 5. Poleczka.

Prowadzenie – Szkoła tańca „Tazaro”

Wielokulturowe warsztaty konstruktorsko – manualne (5 warsztatów):

Podczas warsztatów uczestnicy wykonali ozdoby z drewna inspirowane różnymi kulturami oraz ludowymi tradycjami pochodzącymi z różnych stron świata. Ponieważ drewno jest wdzięcznym materiałem do różnego rodzaju działań artystycznych, posłużyło do stworzenia ponadczasowych symboli wielokulturowych – symbolu tolerancji, równości i akceptacji zgodnie z wizja uczestników projektu.

Prowadzenie – Robert Romanowski

Osiągnięte cele:

 1. Poprzez zaproponowane działania, stworzyliśmy młodzieży przestrzeń do rozwijania twórczości artystycznej oraz możliwość do wykazania się kreatywnością.
 2. Dzięki różnorodności zaproponowanych działań zbudowaliśmy podwaliny do pozyskiwania kluczowych kompetencji, jednocześnie wspierając młodzież wielokulturową w procesie uczenia się i rozwijania talentów.
 3. Nasz projekt przyczynił się do pogłębienia uczestnictwa w kulturze dzieci i młodzieży, w tym także wielokulturowej.
 4. Naszymi działaniami zwiększyliśmy dostępność do kultury i edukacji poza formalnej dzieciom i młodzieży, która napotyka na różne bariery i trudności związane z nową sytuacją życiową, imigracją z innego kraju czy nieznajomością języka polskiego.
 5. Współdziałanie i praca w wielokulturowych grupach podczas przyczyniła się do znaczącego wzrostu akceptacji i społecznego zrozumienia dla innych narodowości.
 6. Stworzyliśmy neutralną płaszczyznę, na której wielokulturowi odbiorcy projektu mieli możliwość zintegrować się, poznać i zaprzyjaźnić. Mieli oni także szansę pokazania rówieśnikom swojej różnorodności ze względu na pochodzenie.
 7. Przez udział we wspólnych działaniach artystycznych stworzyliśmy dzieciom i młodzieży tematy do dialogu o różnych kulturach i zwyczajach.
 8. Daliśmy lokalnej społeczności wielokulturowej możliwość otwarcia się na twórczą ekspresję oraz rozbudziliśmy im wyobraźnie, poprzez udział w działaniach angażujących wiele zmysłów.
 9. Uświadomiliśmy dzieciom ich wyjątkowość i niepowtarzalność poprzez stworzenie atmosfery pełnej akceptacji, tolerancji, zaufania, szczerości i otwartości.
 10. Odbiorcy projektu mieli także przestrzeń do zaprezentowania swoich zdolności i atutów. Dzięki temu we wszystkich uczestnikach udało się wykształcić i wzmocnić postawę szacunku dla drugiego człowieka i jego kultury.
 11. Poprzez dzielenie się swoimi doświadczeniami podczas warsztatów, udało się wykształcić w młodzieży postawy otwartości i tolerancji dla różnorodności związanej z wielokulturowością.