Dorośli od 17 lat

29948313 - white silhouette round school icons with long shadows

Środy

17:00-18:00

  • Zdolność fizyczną do uprawiania zajęć  zumby uczestnicy określają samodzielnie i na własną odpowiedzialność;
  • Osoby wyrażające chęć uczestnictwa w zajęciach zobowiązane są do wypełnienia oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w zajęciach i stanie zdrowia oraz o świadomości braku odpowiedzialności cywilnej organizatora za następstwa nieszczęśliwych wypadków.
  • Osoby korzystające z zajęć nie są ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków przez organizatora zajęć;
  • Uczestnik  zajęć zobowiązany jest do zachowania ostrożności w trakcie wykonywania ćwiczeń.
  • Uczestnik zajęć sam „dozuje” ćwiczenia fizyczne w stosunku do możliwości własnego organizmu.
  • Zabrania się uczestnictwa w zajęciach osobom, które mają przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania zajęć.
  • W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które mają przeciwwskazania lekarskie w związku z wysiłkiem fizycznym.
  • Uczestnik zajęć zobowiązany jest w przypadku pogorszenia samopoczucia podczas zajęć  do niezwłocznego przerwania ćwiczeń i powiadomienia o tym fakcie osoby prowadzącej zajęcia.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności cywilnej od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas udziału w zajęciach, jak również nie zapewnia opieki medycznej podczas zajęć;