Zajęcia dla dorosłych, w tym Seniorów

29948313 - white silhouette round school icons with long shadows

Środy

18:00-19:00

Wymagania wstępne wobec uczestników programu:

 • stan zdrowia pozwalający na wzięcie udziału w programie – zdolność fizyczną do uprawiania zajęć  uczestnicy określają samodzielnie i na własną odpowiedzialność 
 • chęć wzięcia udziału w programie
 • znajomość swoich ograniczeń – wykonywanie ćwiczeń w sposób bezpieczny i rozsądny
 • wygodny strój sportowy
 • pozytywne nastawienie do innych uczestników programu

Zakładane efekty zajęć:

 • Poprawa postawy uczestników;
 • Poprawa wzorca oddechowego uczestników;
 • Poprawa ogólnej sprawności uczestników;
 • Budowanie świadomości własnego ciała;
 • Edukacja prozdrowotna, zwiększanie świadomości np. po co i dlaczego ćwiczymy równowagę i dlaczego prawidłowa postawa jest tak ważna w zapobieganiu występowania dolegliwości bólowych kręgosłupa;
 • Promowanie aktywności fizycznej;
 • Poprawa samopoczucia;
 • Zapobieganie schorzeniom i chorobom cywilizacyjnym;
 • Motywacja do wyjścia z domu, do spotkania i nawiązywania znajomości z innymi uczestnikami zajęć.