Centrum Kultury i Aktywności


Centrum kulturalno-oświatowe i dom kultury Dzielnicy Targówek w Warszawie, powołany do życia w 2018 roku.
Budynek będący siedzibą CKiA został zrewitalizowany w ramach projektu Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej.
Od dnia 1 czerwca 2018 dyrektorem CKiA, powołanym przez Prezydenta m.st. Warszawy jest Agnieszka Szmulewicz.

Adres:


ul. Siarczana 6, 03-786 Warszawa

Adresy e-mail:


Sekretariat:


+48 577 888 748

Zajęcia dla dorosłych, w tym Seniorów

29948313 - white silhouette round school icons with long shadows

Środy

18:00-19:00

Wymagania wstępne wobec uczestników programu:

 • stan zdrowia pozwalający na wzięcie udziału w programie – zdolność fizyczną do uprawiania zajęć  uczestnicy określają samodzielnie i na własną odpowiedzialność 
 • chęć wzięcia udziału w programie
 • znajomość swoich ograniczeń – wykonywanie ćwiczeń w sposób bezpieczny i rozsądny
 • wygodny strój sportowy
 • pozytywne nastawienie do innych uczestników programu

Zakładane efekty zajęć:

 • Poprawa postawy uczestników;
 • Poprawa wzorca oddechowego uczestników;
 • Poprawa ogólnej sprawności uczestników;
 • Budowanie świadomości własnego ciała;
 • Edukacja prozdrowotna, zwiększanie świadomości np. po co i dlaczego ćwiczymy równowagę i dlaczego prawidłowa postawa jest tak ważna w zapobieganiu występowania dolegliwości bólowych kręgosłupa;
 • Promowanie aktywności fizycznej;
 • Poprawa samopoczucia;
 • Zapobieganie schorzeniom i chorobom cywilizacyjnym;
 • Motywacja do wyjścia z domu, do spotkania i nawiązywania znajomości z innymi uczestnikami zajęć.
image
https://ckia.waw.pl/wp-content/themes/hazel/
https://ckia.waw.pl/
#d8d8d8
style2
paged
Loading...
/home/ckiawawpl/ftp/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
on
off