Centrum Kultury i Aktywności


Centrum kulturalno-oświatowe i dom kultury Dzielnicy Targówek w Warszawie, powołany do życia w 2018 roku.
Budynek będący siedzibą CKiA został zrewitalizowany w ramach projektu Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej.
Od dnia 1 czerwca 2018 dyrektorem CKiA, powołanym przez Prezydenta m.st. Warszawy jest Agnieszka Szmulewicz.

Adres:


ul. Siarczana 6, 03-786 Warszawa

Adresy e-mail:


Sekretariat:


+48 577 888 748

Opis projektodawcy

Nazwa projektu:

UKORZENIENIE

Dotacja:

PROGRAM „PATRIOTYZM JUTRA” MUZEUM HISTORII POLSKI, XIII EDYCJA

Organizator:

CENTRUM KULTURY I AKTYWNOŚCI W DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

Partnerzy:

ZARZĄD ZIELENI M.ST. WARSZAWA

RADA OSIEDLA TARGÓWEK FABRYCZNY

TPW ODDZIAŁ TARGÓWEK FABRYCZNY, MIESZKANIOWY I ZACISZE

HUFIEC ZHP PRAGA-PÓŁNOC IM. WIGIERCZYKÓW (partner)

Czas realizacji:

MAJ-LISTOPAD 2021 R.

Miejsce realizacji:

CENTRUM KULTURY I AKTYWNOŚCI W DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

Ul. Siarczana 6, Warszawa

www.ckia.waw.pl

Informacje:

Projekt „Ukorzenienie” beneficjent konkursu „Patriotyzm jutra 2021” Muzeum Historii Polski w Warszawie, jest połączeniem szerokiej gamy środków wyrazu zarówno artystycznego (wystawa, koncerty, performance), jak i edukacyjnego (warsztaty, spacery) próbujący w sposób otwarty, zachęcający do zabawy i doświadczania utożsamienia się z miejscem zamieszkania. Jest poszukiwaniem swoich korzeni, osiedlaniem się emocjonalnym i zakochaniem w „swoim” miejscu zamieszkania.

Można być patriotą na wiele sposobów. Można upamiętniać, utrwalać historię miejsc i ludzi, którzy ją tworzyli, można stawiać pomniki, można pisać księgi i przewodniki. Ale należy też pamiętać, że to my jako mieszkańcy danego kraju, obszaru, tu i teraz tworzymy historię tych miejsc, to my jesteśmy historią tych miejsc. To nasze pasje, wiedza, działania tworzą przeszłość a także przyszłość danego rejonu. Targówek Fabryczny oraz przylegle mu obszary zamieszkuje różnorodna społeczność, do której kierujemy ten projekt. Są to osoby mieszkające tu od dziesięcioleci, młode małżeństwa z dziećmi pochodzące z różnych rejonów nie tylko Warszawy, ale i całego kraju. Jest także społeczność wielokulturowa, mieszkańcy Ośrodka dla Cudzoziemców. Społeczność cudzoziemska stanowi także ponad 50% uczniów lokalnej szkoły podstawowej. W projekcie skupimy się na wspólnym działaniu, doświadczaniu, uczeniu się i tworzeniu. Podstawą aktywności są warsztaty edukacyjne, spacery, a także spotkania integracyjne połączone z działaniami artystycznymi. Wszystkie działania realizować będziemy w naszej instytucji i w parku do niej przyległym.

Tworząc projekt zastanawialiśmy się jakie przedsięwzięcia podjąć by wszyscy, wywodzący się z tak różnych miejsc zarówno zamieszkania jak i emocjonalnie poczuli się tu jak „u siebie”, by zapuścili tu korzenie, by mogli czerpać z bycia członkiem wspólnoty, by czuli się potrzebni? Jak stworzyć przestrzeń do wspólnych działań: bezpieczną, otwartą, przyjazną dla każdego z nich? Te pytania były dla nas punktem wyjścia projektu, którego wspólnym mianownikiem stały się korzenie. Projektem tym zapraszamy do wspólnej zabawy, do radosnego odkrywania i artystycznego spojrzenia na korzenie jako takie. Jest to zaproszenie do współudziału, partycypacji, zaangażowania do odkrywania i eksplorowania okolicy, do uważnej obserwacji i całkiem innego spojrzenia na otaczający nas świat. Chcielibyśmy by nasi mieszkańcy podzielili się swoimi historiami, mieli okazję poznać różnorodne środki wyrazu artystycznego, poczuli sprawczość własnych działań, spojrzeli z innej perspektywy na pochodzenie swoje oraz sąsiadów, otworzyli się na różnorodną historię. Wszystkie działania łączy wspólny mianownik: korzenie, czy to pod postacią jadalnej części, czy instrumentu, na którym można zagrać, czy jako temat do rozmowy o sieciowaniu się i wspólnocie jaką tworzą mieszkańcy danego obszaru, o ich wzajemnym oddziaływaniu.

Wspólnota, historia, patriotyzm, kultura, lokalność, sieciowanie – te hasła będą nam towarzyszyć podczas realizacji projektu.

Realizatorzy:

Do realizacji działań projektowych zaprosiliśmy artystów, specjalistów fundacje i stowarzyszenia z Warszawy i całego kraju. Współpracować będą z nami między innymi : Kwiaciarnia Grafiki, dr Małgorzata Kalemba-Drożdż, Dzika Ochota, Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna”, Fundacja „Sztuka Ciała”, Ceramiczny Kramik, Litograf Studio, Paprykalaba, Marcin Pendowski.

image
https://ckia.waw.pl/wp-content/themes/hazel/
https://ckia.waw.pl/
#d8d8d8
style2
paged
Loading...
/home/ckiawawpl/ftp/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
on
off