Zajęcia dla dzieci w wieku 

7,5 – 9,5 lat

29948313 - white silhouette round school icons with long shadows

Wtorki

17:15-18:30

Robotyka to budowanie a także programowanie robotów zbudowanych z klocków LEGO.
Zajęcia prowadzone będą w formie warsztatów.
Dzieci pracują w parach, z których każda ma do dyspozycji zestaw klocków LEGO WeDo 2.0 i laptopa ze specjalistycznym oprogramowaniem.
Pod okiem edukatora będą budowały, programowały i ożywiały swoje roboty.
Dzieci nie muszą mieć żadnych doświadczeń z obsługą komputera, czy programowaniem. Wszystkiego nauczą się na zajęciach.
Celem zajęć jest:
– rozbudzenie kreatywności i wyobraźni przestrzennej uczestników; 
– nauka logicznego myślenia i rozwiązywania problemów.

Poprzez zabawę i praktykę dzieci w sposób naturalny będą mogły przyswajać wiedzę z zakresu matematyki czy informatyki.
Dzieci podczas zajęć będą również ćwiczyły małą motorykę oraz analizę i syntezę, a także koordynację oko-ręka.


Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o zakwalifikowaniu się do udziału w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń.