Zajęcia dla dzieci w wieku

3-5 lat

29948313 - white silhouette round school icons with long shadows

Co druga sobota

13:00 – 14:30

Rodzinne Montessori to zajęcia dla dzieci i rodziców przygotowane w oparciu o pedagogikę Montessori, zgodnie z którą dzieci do 6 roku życia poznają świat i uczą się głównie za pomocą zmysłów i manipulacji rękami. 

W ramach  warsztatów dzieci będą mogły eksperymentować, badać, porównywać, brudzić się, mieszać, wąchać, dotykać, tworzyć, malować, lepić, przelewać, przekładać, używać narzędzi, liczyć, mierzyć, uczyć się samoobsługi, robienia porządków, dbania o otoczenie, przygotowania posiłków oraz dowiadywać się ciekawych rzeczy o otaczającym świecie (Układzie Słonecznym, Ziemi, zjawiskach przyrody itp.). 

Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem aktywnych i innowacyjnych form pracy z dziećmi przygotują do nauki czytania, pisania i opowiadania, a także dadzą solidną bazę do nauki matematyki. Przyczynią się również do pogłębiania wiedzy o świecie. Warsztaty rozwiną ponadto kompetencje społeczne takie jak: samodzielność, umiejętność dokonywania wyborów, komunikatywność, umiejętność współpracy z innymi oraz pracy w pojedynkę. 

Rodzice będą zaproszeni do towarzyszenia dziecku i podążania za jego odkryciami. Dzięki możliwości obserwacji dzieci na zajęciach lepiej poznają ich potrzeby, uzdolnienia i zainteresowania. Zajęcia dostarczą rodzicom wiele potrzebnych pomysłów na wspieranie rozwoju i edukacji dzieci i będą stanowiły inspirację do dalszego działania.

UWAGA – zajęcia odbywają się z udziałem rodzica lub opiekuna.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o zakwalifikowaniu się do udziału w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń.