Centrum Kultury i Aktywności


Centrum kulturalno-oświatowe i dom kultury Dzielnicy Targówek w Warszawie, powołany do życia w 2018 roku.
Budynek będący siedzibą CKiA został zrewitalizowany w ramach projektu Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej.
Od dnia 1 czerwca 2018 dyrektorem CKiA, powołanym przez Prezydenta m.st. Warszawy jest Agnieszka Szmulewicz.

Adres:


ul. Siarczana 6, 03-786 Warszawa

Adresy e-mail:


Sekretariat:


+48 577 888 748

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”) informujemy, iż wysyłając dokumenty rekrutacyjne zgadza się Pan/i na przetwarzanie przez Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnic Targówek m.st. Warszawy, ul. Siarczana 6, 03-786 Warszawa, reprezentowane przez Dyrektora swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę/współpracę (ewentualna zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa, np. wizerunek, zainteresowania). Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa (m.in. imię, nazwisko, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe) przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Jeżeli Pan/i nie chce, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane prosimy o nie umieszczanie ich w przesyłanych dokumentach. Brak ich podania nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału w rekrutacji.

Przesyłając dokumenty aplikacyjne, oświadcza Pan/i, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich. W zakresie przetwarzania Pan/i danych związanych z procesem rekrutacji można kontaktować się także poprzez adres e-mail iod@ckia.waw.pl bądź pisemnie na adres wskazany powyżej, z dopiskiem „Dane osobowe”

Dyrektor Centrum Kultury i Aktywności

w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

poszukuje

Kandydatów do pracy w Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy na stanowisku –

ANIMATOR KULTURY

Termin składania dokumentów: 4 czerwca 2021 roku.

Do zadań ANIMATORA KULTURY będzie należało w szczególności:

 1. organizowaniu i koordynowaniu projektów wolontariatu, animacyjnych, społecznych, kulturalnych i edukacyjnych,
 2. współpracowaniu z mieszkańcami, grupami nieformalnymi i organizacjami pozarządowymi,
 3. inicjowaniu współpracy między mieszkańcami,
 4. łączeniu grup aktywnych mieszkańców, instytucji, inicjatyw,
 5. wspieraniu istniejącego partnerstwa i lokalnych grup mieszkańców,
 6. wspieraniu rozwoju informacji obywatelskiej,
 7. wspieraniu i rozwoju wolontariatu oraz pozyskiwania wolontariuszy,
 8. współtworzeniu społeczno-artystycznego wizerunku placówki,
 9. prowadzeniu kalendarza działań sąsiedzkich w CKiA,
 10. obsługiwaniu działań sąsiedzkich w CKiA (w tym wykonywanie podstawowych prac administracyjnych i porządkowych).

Informacja o warunkach współpracy:

Miejsce pracy – siedziba CKiA przy ul. Siarczanej 6 w Warszawie.

Stanowisko pracy związane jest w szczególności z przygotowywaniem i realizacją animacji kultury oraz obsługi w tym zakresie klientów CKiA i podmiotów współpracujących.

Wymagania:

 1. doświadczenie w realizacji podobnych zadań.
 2. wykształcenie wyższe,
 3. kreatywność, otwartość, pomysłowość, empatia, zainteresowanie sprawami lokalnymi,
 4. umiejętność realizacji zadań pod presją czasu,
 5. doskonała organizacja, skrupulatność, terminowość,
 6. dbałość o jakość prowadzonych projektów,
 7. asertywność,
 8. samodzielność,

Dodatkowym atutem będzie znajomość języków obcych oraz co najmniej roczne doświadczenie w realizacji podobnych zadań, w tym w szczególności doświadczenie w MAL-u.

Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej

wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tego naboru, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Składanie ofert:

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie dokumentów w formie elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@ckia.waw.pl, wpisując w tytule wiadomości: ANIMATOR KULTURY

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na podany adres poczty elektronicznej w terminie do dnia 4 czerwca 2021 roku, do godziny 16:00.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

CKiA zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Oferty odrzucone zostaną zniszczone.

Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnic Targówek m.st. Warszawy, dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z powołanym Inspektorem ochrony danych, mailowo: iod@ckia.waw.pl , bądź listownie na wskazany adres CKiA, z dopiskiem „Dane osobowe”

image
https://ckia.waw.pl/wp-content/themes/hazel/
https://ckia.waw.pl/
#d8d8d8
style2
paged
Loading...
/home/ckiawawpl/ftp/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
on
off