Centrum Kultury i Aktywności


Centrum kulturalno-oświatowe i dom kultury Dzielnicy Targówek w Warszawie, powołany do życia w 2018 roku.
Budynek będący siedzibą CKiA został zrewitalizowany w ramach projektu Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej.
Od dnia 1 czerwca 2018 dyrektorem CKiA, powołanym przez Prezydenta m.st. Warszawy jest Agnieszka Szmulewicz.

Adres:


ul. Siarczana 6, 03-786 Warszawa

Adresy e-mail:


Sekretariat:


+48 577 888 748

REGULAMIN FANPAGE’A NA FACEBOOK’U

Regulamin fanpage’a CKiA

 • 1.

Fanpage CKiA jest miejscem dyskusji i wymiany opinii na temat oferty kulturalnej i działalności CKiA. Dozwolone jest zamieszczanie pomysłów i propozycji organizacji wydarzeń kulturalnych, a także zamieszczanie informacji o wydarzeniach kulturalnych organizowanych na terenie m.st. Warszawy.

 • 2.
 1. Zamieszczanie wpisów o charakterze komercyjnym, reklamowym lub promocyjnym, w szczególności dotyczących tytoniu lub alkoholu jest zabronione.
 2. Zabrania się zamieszczania treści o charakterze w szczególności: rasistowskim, homofobicznym, seksistowskim, obrażających inne wyznania, przekonania lub nacje.
 3. Zabrania się wszelkiej aktywności niezgodnej z obowiązującymi przepisami, naruszającej prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie i związane z własnością intelektualną.
 4. Z fanpage’a mogą korzystać wszyscy zainteresowani użytkownicy sieci internet – w tym osoby niepełnoletnie – dlatego zabrania się zamieszczać wpisy, które mogą być powszechnie odbierane jako obraźliwe czy też naruszające normy dobrego wychowania, w tym w szczególności treści erotyczne, pornograficzne, brutalne, wulgarne, itp.
 5. Zabrania się trollowania, hejtowania i spamowania, gdyż tego rodzaju wpisy mogą utrudniać korzystania z fanpage’a innym użytkownikom i zaburzyć bieżącą komunikację z CKiA.
 6. Dozwolone jest zamieszczanie wszelkich uwag na temat CKiA, także tych krytycznych. Zabronione jest  jednak rozpowszechnianie pomówień, oszczerstw i kłamstw na temat działalności CKiA, pracowników CKiA oraz uczestników wydarzeń i innych użytkowników fanpage-a.
 • 3.
 1. Administrator dokłada wszelkich starań aby prywatność użytkowników fanpage’a CKiA nie została naruszona – z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie regulaminów Facebooka.
 2. Administrator ani pracownicy CKiA nigdy nie będą prosili o upublicznianie danych wrażliwych, takich jak numery pesel, numery dowodu osobistego czy numery kont osobistych, itp.
 3. Ze względu na możliwość wyłudzenia danych osobowych, rekomendowane jest zachowanie szczególnej rozwagi podczas korzystania z fanpage’a i nieupublicznianie żadnych danych wrażliwych, zarówno danych własnych użytkownika jak i danych osób trzecich. W miarę możliwości technicznych próby wyłudzenia danych będą monitorowane i zgłaszane administratorom Facebooka.
 4. Fanpage CKiA jest otwarty dla wszystkich co oznacza, że zamieszczane tutaj wpisy będą dostępne dla wszystkich użytkowników. Zalecane jest podejmowanie rozważnych decyzji dotyczących upublicznianych tutaj treści. W trosce zarówno o dobro własne i osób najbliższych (np. ochrona danych osobowych), jak również wszystkich użytkowników fanpage’a na Facebooku (np. ochrona przed treściami nieodpowiednimi dla użytkowników niepełnoletnich).
 • 4.

Administrator fanpage’a CKiA zastrzega sobie prawo do usunięcia lub ukrycia wpisów łamiących zasady niniejszego regulaminu, jak również wszystkich innych treści, co do których występować mogą zastrzeżenia co do zgodności z ogólnie obowiązującymi przepisami, przyjętymi normami i zasadami współżycia społecznego.

 • 5.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy zawarte w regulaminie serwisu Facebook.

image
https://ckia.waw.pl/wp-content/themes/hazel/
https://ckia.waw.pl/
#d8d8d8
style2
paged
Loading...
/home/ckiawawpl/ftp/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
on
off