Regulamin fanpage’a CKiA

 

§ 1.

Fanpage CKiA jest miejscem dyskusji i wymiany opinii na temat oferty kulturalnej i działalności CKiA. Dozwolone jest zamieszczanie pomysłów i propozycji organizacji wydarzeń kulturalnych, a także zamieszczanie informacji o wydarzeniach kulturalnych organizowanych na terenie m.st. Warszawy.

 

§ 2.

1.     Zamieszczanie wpisów o charakterze komercyjnym, reklamowym lub promocyjnym, w szczególności dotyczących tytoniu lub alkoholu jest zabronione.

2.     Zabrania się zamieszczania treści o charakterze w szczególności: rasistowskim, homofobicznym, seksistowskim, obrażających inne wyznania, przekonania lub nacje.

3.     Zabrania się wszelkiej aktywności niezgodnej z obowiązującymi przepisami, naruszającej prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie i związane z własnością intelektualną.

4.     Z fanpage’a mogą korzystać wszyscy zainteresowani użytkownicy sieci internet – w tym osoby niepełnoletnie – dlatego zabrania się zamieszczać wpisy, które mogą być powszechnie odbierane jako obraźliwe czy też naruszające normy dobrego wychowania, w tym w szczególności treści erotyczne, pornograficzne, brutalne, wulgarne, itp.

5.     Zabrania się trollowania, hejtowania i spamowania, gdyż tego rodzaju wpisy mogą utrudniać korzystania z fanpage’a innym użytkownikom i zaburzyć bieżącą komunikację z CKiA.

6.     Dozwolone jest zamieszczanie wszelkich uwag na temat CKiA, także tych krytycznych. Zabronione jest  jednak rozpowszechnianie pomówień, oszczerstw i kłamstw na temat działalności CKiA, pracowników CKiA oraz uczestników wydarzeń i innych użytkowników fanpage-a.

 

§ 3.

1.     Administrator dokłada wszelkich starań aby prywatność użytkowników fanpage’a CKiA nie została naruszona – z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie regulaminów Facebooka.

2.     Administrator ani pracownicy CKiA nigdy nie będą prosili o upublicznianie danych wrażliwych, takich jak numery pesel, numery dowodu osobistego czy numery kont osobistych, itp.

3.     Ze względu na możliwość wyłudzenia danych osobowych, rekomendowane jest zachowanie szczególnej rozwagi podczas korzystania z fanpage’a i nieupublicznianie żadnych danych wrażliwych, zarówno danych własnych użytkownika jak i danych osób trzecich. W miarę możliwości technicznych próby wyłudzenia danych będą monitorowane i zgłaszane administratorom Facebooka.

4.     Fanpage CKiA jest otwarty dla wszystkich co oznacza, że zamieszczane tutaj wpisy będą dostępne dla wszystkich użytkowników. Zalecane jest podejmowanie rozważnych decyzji dotyczących upublicznianych tutaj treści. W trosce zarówno o dobro własne i osób najbliższych (np. ochrona danych osobowych), jak również wszystkich użytkowników fanpage’a na Facebooku (np. ochrona przed treściami nieodpowiednimi dla użytkowników niepełnoletnich).

 

 

§ 4.

Administrator fanpage’a CKiA zastrzega sobie prawo do usunięcia lub ukrycia wpisów łamiących zasady niniejszego regulaminu, jak również wszystkich innych treści, co do których występować mogą zastrzeżenia co do zgodności z ogólnie obowiązującymi przepisami, przyjętymi normami i zasadami współżycia społecznego.

 

§ 5.

 

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy zawarte w regulaminie serwisu Facebook.