Zajęcia dla dzieci

3 – 4,5 roku

Colored circle icons with silhouette symbols of school or college education.

Poniedziałki

17:00 – 18:00

Zajęcia umuzykalniające stanowią nieodzowną i integralną część procesu edukacyjnego oraz wychowawczego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Aktywność muzyczna zaspokaja podstawową potrzebę dziecka – potrzebę ruchu. W trakcie takich zajęć dziecko pozbywa się negatywnych emocji, nadmiaru energii, dostymulowuje się estetycznie, słowem – oczyszcza umysł i ciało. 
W trakcie zajęć cyklicznych chcemy „zarazić” dzieci wrażliwością na piękno muzyki, nauczyć czynnego słuchania i reagowania na bodźce słuchowe. Muzyka ma wielotorowy wpływ na rozwój intelektualny oraz emocjonalny dzieci, co pragniemy przekazać poprzez przeróżne aktywności muzyczne: taniec, śpiew, oraz grę na instrumentach. Ważnym jest, aby uczestnicy mogli na własnej skórze „odczuć muzykę”, aby byli jej częścią, aby sami byli muzyką. Chcemy otworzyć dla dzieci furtkę do muzycznego świata poprzez zabawę – tak bowiem młody człowiek pochłania wszelką wiedzę. Naszym celem jest naprzemienne wykorzystywanie elementów muzyki tak aby nie stracić koncentracji i zainteresowania dzieci, a także zasianie w nich „ziarenka” małego muzyka poprzez granie na różnych instrumentach. 
Techniki oraz zabawy wykorzystywane podczas zajęć są starannie dobrane do wieku oraz możliwości grupy.

UWAGA – zajęcia odbywają się z udziałem rodzica lub opiekuna.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o zakwalifikowaniu się do udziału w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń.