Dyrektor
Agnieszka Szmulewicz

Powołana na dyrektora CKiA przez Prezydent m.st. Warszawy dnia 1 czerwca 2018. 

Wcześniej długoletni pracownik Urzędu Dzielnicy – m.in. jako Naczelnik Wydziału Działalności  Gospodarczej i Zezwoleń, następnie zastępca Burmistrza Dzielnicy Targówek. 

Prywatnie mama 6-letniego synka, interesuje się żeglarstwem, ogrodnictwem oraz sztuką. Od lat kolekcjonuje porcelanę.

Nasza misja

Misją Centrum Kultury i Aktywności jest tworzenie wspólnie z mieszkańcami miejsca, które inspiruje, pokazuje ścieżki świata kultury, zachęca do zadawania pytań i szukania odpowiedzi.

Chcemy ujawniać i rozwijać talenty, pomagać uwierzyć we własne siły, dodawać skrzydeł.

Naszym celem jest pielęgnowanie poczucia własnej tożsamości, kształtowanie poszanowania dla dziedzictwa kulturowego, szerzenie idei tolerancji i wzajemnego szacunku.

Nasza wizja

Jesteśmy przekonani, że uda nam się stworzyć miejsce, które stanie się niewyczerpalnym źródłem dla osób spragnionych kultury, bazą dla twórczych pomysłów i inspiracją do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Chcemy być miejscem, do którego mieszkańcy chętnie będą wchodzić, a niechętnie z niego wychodzić.