Zajęcia dla dzieci w wieku 

6-14 lat

29948313 - white silhouette round school icons with long shadows

Czwartki 

17:15 -19:15

Zajęcia mają na celu rozwój zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży, rozwój talentów oraz stworzenie musicalu, aby wszystkie nabyte umiejętności uczestnicy zajęć mogli zaprezentować na scenie.
Zajęcia mają charakter interaktywny, uczestnicy pracują w grupach doskonaląc się w następujących dziedzinach:
– emisja głosu; 
– zespoły wokalne; 
– taniec; 
– aktorstwo. 

Dzieci pracują w dwóch grupach, ale przygotowują się do wspólnego projektu – przedstawienia finałowego.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o zakwalifikowaniu się do udziału w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń.