Zajęcia dla dzieci w wieku 

6-14 lat

29948313 - white silhouette round school icons with long shadows

Czwartki 

17:00 -20:00

Zajęcia mają na celu rozwój zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży, rozwój talentów oraz stworzenie musicalu, aby wszystkie nabyte  umiejętności uczestnicy zajęć mogli zaprezentować na scenie.
Zajęcia mają charakter interaktywny, uczestnicy pracują w grupach doskonaląc się w następujących dziedzinach:
– emisja głosu 
– zespoły wokalne
– taniec
– aktorstwo 

Dzieci dzielone i pracują w dwóch grupach, ale przygotowują się do wspólnego projektu – przedstawienia finałowego 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o zakwalifikowaniu się do udziału w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń.