Zajęcia dla dzieci w wieku 

10-15 lat

29948313 - white silhouette round school icons with long shadows

Piątki 16:00 – 18:00
Soboty 10:00-12:00 

Zajęcia mają na celu rozwój zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży, rozwój talentów oraz stworzenie musicalu, aby wszystkie nabyte  umiejętności uczestnicy zajęć mogli zaprezentować na scenie.
Zajęcia mają charakter interaktywny, uczestnicy pracują w grupach doskonaląc się w następujących dziedzinach:
– emisja głosu 
– zespoły wokalne 
– taniec 

– aktorstwo 

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o zakwalifikowaniu się do udziału w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń.