Centrum Kultury i Aktywności


Centrum kulturalno-oświatowe i dom kultury Dzielnicy Targówek w Warszawie, powołany do życia w 2018 roku.
Budynek będący siedzibą CKiA został zrewitalizowany w ramach projektu Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej.
Od dnia 1 czerwca 2018 dyrektorem CKiA, powołanym przez Prezydenta m.st. Warszawy jest Agnieszka Szmulewicz.

Adres:


ul. Siarczana 6, 03-786 Warszawa

Adresy e-mail:


Sekretariat:


+48 577 888 748

Opis

Projekt „Kulturalni programiści” realizowany był w sezonie wakacyjnym 2019. Do udziału zaproszono dzieci w wieku od 6 do 10 lat. Podczas dwóch pięciodniowych cykli odbyły się warsztaty z robotyki i programowania oraz zajęcia animacyjno-plastyczne. Na każdy z pięciu dni przygotowane zostały inne tematy warsztatowe. Dzieci konstruowały roboty z kloców LEGO i ucząc się programowania wprawiały je w ruch. W ten sposób zaprojektowały miasto i wymarzony plac zabaw, skomponowały swój autorski utwór instrumentalny, zbudowały statki kosmiczne, rośliny i zwierzęta oraz robota przedstawiającego ulubionego bohatera książkowego.

Zajęcia animacyjno-plastyczne były artystycznym rozwinięciem tematów realizowanych na robotyce. Przy użyciu różnorodnych technik plastycznych (m.in. malowanie dłońmi, tworzenie kukiełek i ich animacja, projektowanie strojów kosmicznych, budowanie instrumentów) powstały małe arcydzieła.

Mimo, iż grupy były zróżnicowane pod względem wiekowym oraz płci, przygotowany program, zarówno z robotyki jak i animacyjny był dostępny oraz interesujący dla wszystkich uczestników (młodsze dzieci konstruowały mniej rozbudowane roboty, starsze dzieci wspierały młodszych uczestników na zajęciach plastycznych).

Na każdym z warsztatów uczestnicy poznali szerokie możliwości programowania i mieli okazję sprawdzić się jako konstruktorzy. Poczucie sprawczości wzmacniane było rezultatem końcowym zajęć – działającym, sterowalnym robotem lub pojazdem, a także stworzonym utworem instrumentalnym. Połączenie tych zajęć z dawką wiedzy o kulturze i otaczającym nas świecie w postaci filmików i ciekawostek, a także zajęcia animacyjno-plastyczne równoważyły się wzajemnie. Dzięki temu wiedza przekazywana w formie zabawy oraz praktyki przyswajana była niemalże od razu.

Dzieci mimo, iż spotkały się w nowej, zróżnicowanej grupie, aktywnie współpracowały ze sobą  dzieląc się narzędziami oraz  wspierając wzajemnie w działaniach.

Galeria

Film

Termin realizacji

Dwie tury pięciodniowych warsztatów z robotyki (20 godzin) i zajęcia animacyjno – plastyczne (20 godzin)

I TURA: 1-5 lipca 2019 r.

II TURA: 19-23 lipca 2109 r.

Cele

Aktywizacja uczestników w zakresie kultury i podniesienie poziomu identyfikacji z miejscem zamieszkania;

  • Trening umiejętności społecznych, budowania poczucia własnej wartości, śmiałości wypowiadania własnego zdania, komunikacji;
  • Zainteresowanie uczestników szeroko rozumianą kulturą wspieraną przez nauki ścisłe;
  • Umożliwienie dzieciom atrakcyjnego sposobu spędzenia wakacji łączącego edukację i zabawę

Program

Zaprojektuj swoje miasto
Robotyka: uczestnicy zamienili się w architektów i stworzyli plan zagospodarowania okolicy wg swoich oczekiwań i potrzeb. Zaprojektowali swój wymarzony plac zabaw. Wykonali makietę z klocków LEGO.
Zajęcia animacyjne: dzieci opowiedziały o ważnych budynkach w mieście i w swojej okolicy, a następnie pomalowały duże pudełka kartonowe w wybrany obiekt. Tak stworzyliśmy wspólne miasto z hotelami, blokami, szpitalem, stacją benzynową. Pudełka te stały się także miejscem na wszystkie przedmioty wykonywane podczas tygodniowych zajęć.
Kosmiczne przygody
Robotyka: Co to jest wszechświat, kosmos itd.
Dzieci budowały układ słoneczny oraz statki kosmiczne z klocków LEGO.
Zajęcia animacyjne: rozgrzewka – poruszanie się jak w kosmosie, dłońmi, stopami wydawanie dźwięków startującej rakiety. W małych grupach, pomagając sobie wzajemne dzieci projektowały i tworzyły strój kosmonauty.
Moja ulubiona książka
Robotyka: tworzenie z klocków LEGO ulubionego bohatera z książki. Prezentacja robota i jego historii pozostałym uczestnikom.
Zajęcia animacyjne: Podczas rozgrzewki ćwiczenia wszystkich części ciała potrzebnych aktorom do wykonywania tego zawodu. Z łyżek i krepiny każde dziecko stworzyło własną kukiełkę. Potem w parach lub małych grupach dzieci opracowały krótkie przedstawienie i wystąpiły przed innymi uczestnikami zajęć w zaaranżowanym teatrzyku.
Jak to jest być kompozytorem
Robotyka: Dzieci komponowały swój utwór instrumentalny wykorzystując program komputerowy. Z klocków LEGO zbudowały instrumenty.
Zajęcia animacyjne: Podczas rozgrzewki ćwiczenia rytmiczne przy pomocy różnych instrumentów. Każde dziecko podawało rytm, który wspólnie był powtarzany. Potem uczestnicy wykonali własne „przeszkadzajki ” z nasion, piórek i ozdobiły je kolorowymi papierami.
Zaczarowany ogród
Robotyka: Uczestnicy budowali wybrane zwierzęta i rośliny. Rozmawiali o ciekawostkach przyrodniczych.
Zajęcia animacyjne : zabawy ruchowe – berek z powtarzaniem ruchów zwierząt. Malowanie palcami swojego wymyślonego zwierzęcia/hybrydy. Prezentacja prac wraz z opisem, nazwą i odgłosem namalowanego zwierzęcia.

Realizatorzy

Osoby prowadzące zajęcia z robotyki i programowania:
1. Jacek Niemaszyk – prowadzenie zajęć z robotyki i programowania
2. Klara Gubera – prowadzenie zajęć z robotyki i programowania
3. Dominika Borowiecka – prowadzenie zajęć z robotyki i programowania
4. Karina Mojsiej – prowadzenie zajęć z robotyki i programowania

Osoby prowadzące zajęcia animacyjne
1. Julia Biczysko – zajęcia animacyjno-plastyczne
2. Agnieszka Czyżewska-Nyka – zajęcia animacyjno-plastyczne
3. Anna Chudzik-Pawlik – zajęcia animacyjno-plastyczne

Partnerzy

Fundacja Nowoczesnej Edukacji
Ul. Nowoursynowska, Warszawa
Beata Stejgwiłło-Laudańska
fundacja@nowoczesnaedukacja.com.pl,

​Rada Osiedla Targówek Fabryczny
Ul. Siarczana 6, 03-786 Warszawa

image
https://ckia.waw.pl/wp-content/themes/hazel/
https://ckia.waw.pl/
#d8d8d8
style2
paged
Loading...
/home/ckiawawpl/ftp/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
on
off