Zajęcia dla dzieci w wieku 

0-2 lata oraz kobiety w ciąży

Colored circle icons with silhouette symbols of school or college education.

Wtorki 11:00- 11:40

lub Środy 11:00

Zajęcia prowadzone są w zgodzie z Teorią uczenia się muzyki E.E.Gordona i przeznaczone są dla dzieci w wieku 0-2 lata(oraz kobiet w ciąży).Zajęcia mają na celu wprowadzenie dziecka w świat muzyki od pierwszych miesięcy życia. Podczas zajęć osoba prowadząca śpiewa krótkie melodie w różnych skalach;dur, moll, skale modalne i rytmizuje w różnych metrach, poruszając się ruchem płynnym, improwizując i zaznaczając zmiany harmoniczne melodii, dzięki czemu dziecko „zanurzane” jest w muzyce , osłuchuje się z różnorodnością dźwięków i rytmów, oraz poznaje bogaty słownik muzyki.
Uczymy dziecko języka muzyki w taki sposób ,jak uczymy się języka, w którym mówimy. Im więcej dziecko usłyszy wyrazów, zdań,swobodnych wypowiedzi, tym będzie miało większy zasób  słownictwa muzycznego i środków wyrazu.
Dzieci mają ciągłą potrzebę ruchu. My podążamy za nimi, towarzysząc im, zwracając dużą uwagę na wypowiadane sylaby, wyrazy, pierwsze dźwięki. Poruszanie się, zachowanie ruchu ciągłego, o pewnym ciężarze, mieszczącego się w pewnej przestrzeni i czasie jest stałą częścią zajęć(metoda Rudolpha Labana)
Co robimy na zajęciach?
– ośpiewujemy skale dur, moll, skale modalne, 
– uczymy się wspólnie krótkich piosenek w konkretnej skali, 
– śpiewamy podstawy basowe i improwizujemy, 
– w krótkich rytmiczankach przedstawiamy metra dwu i trójdzielne,na których pokazujemy dzieciom swobodny sposób wypowiedzi, 
– poprzez prezentowane motywy tonalne i rytmiczne uczymy dziecko muzyki, 
– wykorzystujemy takie gadżety  sensoryczne jak;piłeczki, chusty, bańki mydlane, piórka ,pałeczki, by podkreślić dźwięki centralne,czy rytm.
Co dają zajęcia?
 – rozwój muzyczny, rozwinięcie potencjału, z którym rodzi się, dziecko  
– stymulację zmysłów : słuch, wzrok, dotyk, równowaga i propriocepcja
– rozwój komunikacji – dziecko jest wciąż stymulowane i zachęcane do swobodnej wypowiedzi – okrzyków, gestów, powtórzeń i śpiewu, ćwiczymy także podstawę mowy czyli oddech
– Dziecko uczy się, wyrażać siebie podczas zabaw, poznaje siebie, swoje ciało i swoje możliwości. Ćwiczymy koordynację ruchów, motorykę, małą i dużą.

 Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o zakwalifikowaniu się do udziału w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń.

Wtorki godzina 11:00

Środy godzina 11:00