Zajęcia dla dzieci w wieku 

0-2 lata oraz kobiet w ciąży

Colored circle icons with silhouette symbols of school or college education.

Poniedziałki 16:00- 16:45

 

Zajęcia prowadzone są w zgodzie z Teorią uczenia się muzyki E.E.Gordona i przeznaczone są dla dzieci w wieku 0-2 lata (oraz kobiet w ciąży). Mają na celu wprowadzenie dziecka w świat muzyki od pierwszych miesięcy życia.

Podczas zajęć osoba prowadząca śpiewa krótkie melodie w różnych skalach: dur, moll, skale modalne i rytmizuje w różnych metrach, poruszając się ruchem płynnym, improwizując i zaznaczając zmiany harmoniczne melodii, dzięki czemu dziecko „zanurzane” jest w muzyce, osłuchuje się z różnorodnością dźwięków i rytmów, oraz poznaje bogaty słownik muzyki.
Uczymy dziecko języka muzyki w taki sposób, jak uczymy się języka, w którym mówimy. Im więcej dziecko usłyszy wyrazów, zdań, swobodnych wypowiedzi, tym będzie miało większy zasób słownictwa muzycznego i środków wyrazu.
Dzieci mają ciągłą potrzebę ruchu. My podążamy za nimi, towarzysząc im, zwracając dużą uwagę na wypowiadane sylaby, wyrazy, pierwsze dźwięki. Poruszanie się, zachowanie ruchu ciągłego, o pewnym ciężarze, mieszczącego się w pewnej przestrzeni i czasie jest stałą częścią zajęć (metoda Rudolpha Labana).
Co robimy na zajęciach?
– ośpiewujemy skale dur, moll, skale modalne;
– uczymy się wspólnie krótkich piosenek w konkretnej skali;
– śpiewamy podstawy basowe i improwizujemy;
– w krótkich rytmiczankach przedstawiamy metra dwu i trójdzielne, na których pokazujemy dzieciom swobodny sposób wypowiedzi;
– poprzez prezentowane motywy tonalne i rytmiczne uczymy dziecko muzyki;
– wykorzystujemy takie gadżety  sensoryczne jak: piłeczki, chusty, bańki mydlane, piórka, pałeczki, by podkreślić dźwięki centralne, czy rytm.
Co dają zajęcia?
– rozwój muzyczny, rozwinięcie potencjału, z którym rodzi się dziecko;  
– stymulację zmysłów: słuch, wzrok, dotyk, równowaga i propriocepcja;
– rozwój komunikacji – dziecko jest wciąż stymulowane i zachęcane do swobodnej wypowiedzi – okrzyków, gestów, powtórzeń i śpiewu, ćwiczymy także podstawę mowy czyli oddech;
– dziecko uczy się, wyrażać siebie podczas zabaw, poznaje siebie, swoje ciało i swoje możliwości;
– ćwiczymy koordynację ruchów, motorykę, małą i dużą.

UWAGA – zajęcia odbywają się z udziałem rodzica lub opiekuna.

 Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o zakwalifikowaniu się do udziału w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń.