Zajęcia dla dzieci w wieku 

3,5-5,5 lat

29948313 - white silhouette round school icons with long shadows

Wtorki

17:00 – 17:45 

 

Gimnastyka Artystyczna to jest interdyscyplinarny rozwój dzieci. Łączy elementy baletu, tańca, akrobatyki, gimnastyki.
Ćwiczenia z gimnastyki artystycznej zwiększają elastyczność, poprawiają koordynację całego ciała, rozwijają mięśnie i kształtują poczucie rytmu. Dzieci dzięki zajęciom z gimnastyki artystycznej zyskują wysoką sprawność fizyczną.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o zakwalifikowaniu się do udziału w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń.