Zajęcia dla dzieci w wieku 

5,5 – 8,5 lat

29948313 - white silhouette round school icons with long shadows

Wtorki

18:00 – 19:00 

Gimnastyka Artystyczna to interdyscyplinarny rozwój dzieci. Łączy elementy baletu, tańca, akrobatyki, gimnastyki.
Ćwiczenia z gimnastyki artystycznej zwiększają elastyczność, poprawiają koordynację całego ciała i kształtują poczucie rytmu. Dzieci dzięki zajęciom z gimnastyki artystycznej zyskują wysoką sprawność fizyczną, poznają możliwości własnego ciała. Ćwiczenia prowadzą do uzyskania smukłej sylwetki, poprawnej postawy, poprawienia muzykalności, wykształcenia estetyki ruchu, wyrobienia nawyku systematyczności.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o zakwalifikowaniu się do udziału w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń.