Centrum Kultury i Aktywności


Centrum kulturalno-oświatowe i dom kultury Dzielnicy Targówek w Warszawie, powołany do życia w 2018 roku.
Budynek będący siedzibą CKiA został zrewitalizowany w ramach projektu Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej.
Od dnia 1 czerwca 2018 dyrektorem CKiA, powołanym przez Prezydenta m.st. Warszawy jest Agnieszka Szmulewicz.

Adres:


ul. Siarczana 6, 03-786 Warszawa

Adresy e-mail:


Sekretariat:


+48 577 888 748

Och jak bardzo za Wami tęskniliśmy i tęsknimy nadal W niedzielę podczas Festiwalu ,,Targówek Ludzi” Come in mieliśmy okazję choć przez chwilę i z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa spotkać się, porozmawiać, pobyć razem. Cieszymy się z Waszych odwiedzin, słów, które potwierdzają tylko, że Wy także tęsknicie. Mamy nadzieję, że już niebawem się spotkamy tymczasem dziękujemy za […]

#WarszawaRobiKlimat Przez zmianę klimatu zasoby wodne w Polsce kurczą się. Istnieje realne niebezpieczeństwo, że dla przyszłych pokoleń zabraknie wody. Okresowe braki opadów skutkują niskim poziomem wody i są najbardziej zauważalne w świecie przyrody, szczególnie w lesie. Bogaty leśny ekosystem zapobiega utracie wody. Magazynuje ją w rzekach, jeziorach, stawach i mokradłach, ale także w roślinach, w […]

Już jutro, w niedzielę 25 kwietnia, spotykamy się podczas https://www.facebook.com/festiwal.targowek.ludzi Na Siarczaną zapraszamy serdecznie w godzinach 12:00- 14:00. Będą na was czekały przygotowane przez Bartek Włodkowski oraz Centrum Kultury i Aktywności foldery, w których przedstawiona jest niezwykle ciekawa i barwna historia Targówka Fabrycznego oraz willi na Siarczanej. Wszyscy, którzy nas odwiedzą będą mogli obejrzeć księgę […]

#WarszawaRobiKlimat Zmiana klimatu niesie ze sobą zagrożenie wysokimi temperaturami, które mogą prowadzić do zmniejszenia zasobów wodnych i suszy. Zieleń jest bardzo ważna w zapobieganiu globalnemu ociepleniu (rośliny wychwytują z atmosfery i magazynują najważniejszy gaz cieplarniany – dwutlenek węgla), ale też pomaga w adaptacji do jego skutków. Zieleń w miastach pozwala zatrzymać wodę w glebie, a […]

#WarszawaRobiKlimat Prawie 30% całkowitej emisji CO₂ (gazu cieplarnianego, którego nadmierna emisja jest główną przyczyną globalnego ocieplenia) w Unii Europejskiej pochodzi z sektora transportu. Ponad dwie trzecie tej emisji pochodzi z transportu drogowego, w tym 61% dotyczy samochodów osobowych. W Polsce na tysiąc mieszkańców przypadają aż 604 samochody osobowe, co umieszcza nas w europejskiej czołówce*. Dlatego […]

#WarszawaRobiKlimat Zmiana klimatu i presja cywilizacji pozbawia domu zwierzęta na całym świecie. Topniejące lodowce odcinają od pokarmu niedźwiedzie polarne. Podnosząca się temperatura oceanów powoduje blaknięcie koralowców i ich zamieranie. Podnosząca się temperatura ziemi prowadzi do pustynnienia obszarów ubogich w wodę i zwiększa ryzyko pożarów. Z kolei nadmierna eksploatacja ziemi pod uprawy rolnicze zmniejsza różnorodność biologiczną […]

#WarszawaRobiKlimat Postępujące zmiany klimatyczne są przyczyną długich okresów bez opadu, które prowadzą do suszy i deficytu wody. Z drugiej strony coraz częściej obserwujemy deszcze o bardzo dużej intensywności, które powodują lokalne podtopienia. Rozwiązaniem łagodzącym skutki tych zjawisk jest gromadzenie wody przy pomocy urządzeń małej retencji. Dlatego dbaj o klimat – szanuj wodę. Zainwestuj w małą […]

#WarszawaRobiKlimat Ogrzewanie domów i mieszkań oparte na spalaniu paliw kopalnych wpływa negatywnie na nasze zdrowie i przyczynia się do zmiany klimatu. Spalanie paliw kopalnych (węgla, ropy naftowej) oraz drewna emituje bardzo szkodliwe dla naszego zdrowia i życia gazy oraz pyły zawieszone (PM). Powodują one wiele groźnych chorób i skracają długość życia. Jednym z głównych źródeł […]

#WarszawaRobiKlimat W dobie zmian klimatu drzewa stają się bezcennym zasobem, ponieważ wychwytują z atmosfery i magazynują dwutlenek węgla – najważniejszy gaz cieplarniany. Na całym świecie zmniejsza się powierzchnia terenów zielonych. Jest to spowodowane pozyskiwaniem nowych terenów dla celów rolniczych, przemysłowych i budowlanych. Do ocieplenia klimatu przyczynia się w szczególności wycinka najbogatszych biologicznie, pierwotnych lasów. Dlatego […]

#WarszawaRobiKlimat W warszawskich gospodarstwach domowych co roku marnuje się prawie 50 tys. ton żywności*. Produkcja, transport oraz magazynowanie żywności bardzo mocno przyczyniają się do zmiany klimatu, ponieważ są źródłem emisji ogromnych ilości dwutlenku węgla i metanu – najważniejszych gazów cieplarnianych. Rolnictwo i hodowla zużywają też wielkie ilości wody, której zasoby są coraz bardziej ograniczone. Szacuje […]

0
0
image
https://ckia.waw.pl/wp-content/themes/hazel/
https://ckia.waw.pl/
#d8d8d8
style2
paged
Loading...
/home/ckiawawpl/ftp/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
on
off